Bukit Shafa Marwah: Tempat Mustajab Berdoa DiMekah

Category : HAJI
Bukit Shafa Marwah: Tempat Mustajab Berdoa DiMekahby Arminareka Perdanaon.Bukit Shafa Marwah: Tempat Mustajab Berdoa DiMekahBukit Shafa dan Marwah adalah dua buah bukit yang letaknya dekat dengan Ka’bah (Baitullah). Bukit Shafa dan Marwah ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam dunia Islam, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bukit Shafa dan Marwah yang berjarak sekitar 450 meter itu, menjadi salah satu dari rukun haji dan umrah, yakni melaksanakan Sa’i. […]
Bukit Shafa dan Marwah adalah dua buah bukit yang letaknya dekat dengan Ka’bah (Baitullah). Bukit Shafa dan Marwah ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam dunia Islam, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bukit Shafa dan Marwah yang berjarak sekitar 450 meter itu, menjadi salah satu dari rukun haji dan umrah, yakni melaksanakan Sa’i.

Bukit Shafa & Marwah ARMINAREKA PERDANA

Pelaksanaan Sa’i antara bukit Shafa dan Marwah melestarikan pengalaman Siti Hajar r.a (Ibu Ismail as) ketika mondar-mandir antara kedua bukit itu untuk mencari air minum bagi dirinya dan puteranya, disaat beliau kehabisan air, ditempat yang sangat tandus, dan tiada seorangpun dapat dimintai pertolongan. Nabi Ibrahim as tidak berada di tempat, berada di tempat yang sangat jauh di Syam. Kasih sayang seorang ibu yang mendorong Siti Hajar mondar-mandir hingga 7 kali pulang balik antara bukit Shafa dan Marwah itu. Jarak antara bukit Shafa dan Marwah adalah kurang lebih 400 meter.

Bukit_Shafa_Marwah ARMINAREKA PERDANA

Dan diantara HIKMAH yang perlu dicerna dalam pelaksanaan Sa’i memberikan setiap makna sikap optimis dan usaha yang keras serta penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah SWT. Kesungguhan yang dilakukan Siti Hajar dalam mencari air sebagai nyawa kehidupan membuat ia mampu 7 kali mondar-mandir antara bukit Shafa dan Marwah. Hal ini memberi arti bahwa hari-hari kita yang berjumlah 7 hari setiap minggunya haruslah diisi dengan penuh usaha dan kerja keras . Pekerjaan yang dilakukan dengan sunguh-sungguh sangat disenangi oleh Allah SWT, sebagai mana yang di sabdakan Rasulullah saw: “Bekerjalah dengan sungguh-sungguh”.
Editor : Zahra

Related Posts

One Response

  1. Heri heryanto14/10/2017 at 2:09 am

    Semoga cepat dipanggil ke baitullah.
    labaik allahumma labbaik..
    Brp harga umroh plus dan haji plus sekarang?
    Haji plus brgkt nunggu brp taun ya