Telaga Air Zam Zam Tempat Mustajab Di Masjidil Haram

Category : HAJI
Telaga Air Zam Zam Tempat Mustajab Di Masjidil Haramby Arminareka Perdanaon.Telaga Air Zam Zam Tempat Mustajab Di Masjidil HaramZam-zam dalam bahasa arab mengandung arti air yang melimpah, sumur Zam zam terletak ± 20 meter sebelah Tenggara Ka’bah ini mengeluarkan air bersih dan jernih yang tiada henti, dan diamanatkan agar sewaktu meminum air Zam-zam harus niat. Sebelum minum air zam-zam kita menghadap ke Ka’bah bermunajat kepada Allah SWT sebagai berikut : Bismillahirrahmaanirrahiim Allohumma innii […]
Zam-zam dalam bahasa arab mengandung arti air yang melimpah, sumur Zam zam terletak ± 20 meter sebelah Tenggara Ka’bah ini mengeluarkan air bersih dan jernih yang tiada henti, dan diamanatkan agar sewaktu meminum air Zam-zam harus niat. Sebelum minum air zam-zam kita menghadap ke Ka’bah bermunajat kepada Allah SWT sebagai berikut :

Telaga Air Zam Zam Tempat Mustajab Di Masjidil Haram

Bismillahirrahmaanirrahiim
Allohumma innii as’aluka ilman naafi’an, warizqon waasi’an, wasyifa’an minkulli daa-in. Ya Allah aku mohon pada-Mu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizqi yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit. (HR. Al-Haakim)
Rasulullah saw bersabda : Air Zamzam itu diminum mengikut apa yang diniatkan atau dikehendaki.” (Diriwayatkan dari Jabir, lbnu Abbas, lbnu Umar dan Muawiyah)
Dalam suatu hadits Rasulullah saw bersabda: “Air Zam-zam bagi yang diniatkan ketika meminumnya, jika engkau minum dengan maksud agar sembuh dari penyakitmu maka Allah SWT akan menyembuhkannya. Jika engkau minum dengan maksud agar engkau merasa kenyang, maka Allah SWT akan mengenyangkan engkau. Jika engkau meminumnya agar hilang rasa hausmu maka Allah SWT akan menghilangkan dahagamu itu. (H.R. Daruqutni, Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas).
Air Zamzam memiliki nilai yang sangat tinggi bagi umat Islam karena ini adalah air barokah, air yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah sehingga dapat diminum untuk apa saja. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw dan Nabi saw tidak menyatakan sesuatu kecuali Wahyu dari Allah SWT, “Air Zamzam dapat diminum untuk apa saja”. Hadits ini menyatakan bahwa air Zamzam kalau diminum dengan niat atau maksud untuk menghilangkan lapar, jadilah ia seperti makanan yang mengenyangkan. Kalau dengan niat atau maksud untuk menghilangkan dahaga, jadilah ia pengusir dahaga.

Telaga Air Zam Zam Tempat Mustajab Di Masjidil Haram

Adapun cara terbaik minum air Zamzam adalah Menghadap Qiblat kemudian bacalah Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, lalu sambil minum sampaikan maksud anda dengan kata dalam hati yang khusyu’ dan minumlah tiga kali yang diselingi ambil nafas dan terakhir bacalah Alhamdulillahi Rabbil Aalamin.  (adab minum air zam-zam yang lebih rinci silahkan klik disini)
Sekali lagi penulis ingatkan, Minumlah sampai terasa kenyang karena Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Tuhan yang membedakan antara kita (ummat Muhammad) dengan orang-orang munafiq adalah bahwa orang munafiq itu tidak mau minum air Zamzam sampai kenyang”.
Nabi Muhammad SAW akan melakukan Sa’I (setelah beliau melakukan Thawaf dan shalat sunnat dekat Maqam Ibrahim), beliau minum air Zamzam sampai kenyang kemudian menyiram kepalanya dengan air itu.
Maka janganlah anda ragu atau bimbang ketika akan minum air Zamzam, terutama kalau anda sedang ada di dalam Masjid Al-Haram Makkah, minumlah sebanyak-banyaknya dan jangan lupa setiap minum musti diikuti doa Insya Allah apa yang anda inginkan segera tercapai dan mendapat ridha dari Allh SWT.

Related Posts

Comments are closed.